Omów przebieg odwilży w ZSRR i w wybranych krajach bloku wschodniego. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Historia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Omów przebieg odwilży w ZSRR i w wybranych krajach bloku wschodniego.

,
Marlena
4801
odpowiedziała na to pytanie
  • Odwilż - destalinizacja, proces odchodzenia od stalinowskich metod rządzenia, zapoczątkowany w ZSRS i państwach bloku wschodniego po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. 

Po śmierci Józefa Stalina (5 marca 1953 r.) w ZSRS oraz państwach satelickich rozpoczął się okres określany mianem odwilży. Termin ten pochodzi od tytułu powieści Ilii Erenburga o tej samej nazwie, krytykującej stalinizm. Określenie okazało się trafne, ponieważ nastąpiło wówczas rozprężenie po "długiej zimie" stalinowskiego terroru.

W lutym 1956 r. na XX Zjeździe KPZR Nikita Chruszczow wygłosił referat pt. "O kulcie jednostki i jego następstwach".

Podczas zjazdu, który odbył się w Moskwie przy udziale 55 delegacji partii komunistycznych, Chruszczow przedstawił nowe tezy polityczne. Stwierdził, że pomimo istnienia państw kapitalistycznych, wojny 

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
3 dni temu
Wideolekcja
content
3 dni temu
Wideolekcja
content
3 dni temu
Wideolekcja
content
3 dni temu
Wideolekcja
content
około 2 godzin temu
Fizyka
Co to jest plazma?
około 22 godzin temu
Fizyka
Schemat elektrowni jądrowej.
około 22 godzin temu