Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Jakie są przykłady środków retorycznych?

Iwona
23677
odpowiedziała na to pytanie
Przykładowe środki retoryczne to: wyliczenie, apostrofa, anafora, pytanie retoryczne, wykrzyknienie.
Chemia
Co to są alkohole?
około 4 godzin temu
Chemia
Co to jest monomer?
około 5 godzin temu
Historia
Skutki traktatu Verdun.
około 18 godzin temu
Fizyka
Co to jest prawo Kirchhoffa?
około 19 godzin temu
Fizyka
Aktywność próbki.
około 19 godzin temu
Fizyka
Stała rozpadu.
około 19 godzin temu
Matematyka
Funkcja liniowa - omówienie.
około 19 godzin temu
Czym jest erotyk?
około 20 godzin temu