Język polski
1 Gim

Jakie są przykłady środków retorycznych?

Odpowiedź na pytanie
Przykładowe środki retoryczne to: wyliczenie, apostrofa, anafora, pytanie retoryczne, wykrzyknienie.
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 10 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 10 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 10 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 10 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 11 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 12 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu