Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Czym się różnią "also", "and" i "too"?

Piotrek
3217
odpowiedział na to pytanie
Spójniki "also" i "too" oznaczają "też, także", a "and" oznacza "i, oraz". Spójnik "also" stawiamy przed czasownikiem wyrażającym czynność (She also made sandwiches - Zrobiła też kanapki), a spójnik "too" na końcu zdania (They went to Italy too - Pojechali też do Włoch). Spójnika "and" używamy, żeby połączyć dwa zdania albo powiedzieć o kilku rzeczach (I can sing and dance - potrafię śpiewać i tańczyć).
Historia
Co to legion?
1 dzień temu
Chemia
Co to jest kraking?
1 dzień temu