Geografia

I liceum

Które czynniki klimatotwórcze zadecydowały o powstaniu Pustyni Takla Makan w Kotlinie Kaszgarskiej?

 
Na powstanie Pustyni Takla Makan wpływ mają znaczne oddalenie od mórz i oceanów (duży kontynentalizm klimatu, co w sposób naturalny zmniejsza sumy opadów), a także rzeźba terenu. Kotlina Kaszgarska otoczona jest bowiem masywami górskimi Tien-szanu, górami Kunlun, Pamir, Górami Ałajskimi a także górami Ałtyn-Tag. To sprawia, że na obszarze Kotliny Kaszgarskiej mamy do czynienia ze zjawiskiem cienia opadowego. Napływające w kierunku Kotliny Kaszgarskiej wilgotne powietrze traci wilgoć na stokach dowietrznych wymienionych gór co sprawia, że na stokach zawietrznych i znajdującej się za nimi Pustyni Takla Makan sumy opadów są zdecydowanie niższe.