Fizyka

Fizyka

Trzecia zasada dynamiki Newtona.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Treść III zasady dynamiki: Jeżeli jedno ciało działa pewną siłą na drugie ciało równocześnie oddziałuje na pierwsze z siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot.
Historia
Co to legion?
2 dni temu