Fizyka
7 SP

Jaka jest pierwsza zasada dynamiki Newtona?

Odpowiedź na pytanie
Jeśli na ciało nie działa żadna siła zewnętrzna lub siły działające równoważą się, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub spoczywa.
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 3 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 4 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 4 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 4 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 5 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 5 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 5 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 5 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu