Język niemiecki
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Język niemiecki
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Czasowniki modalne.

Piotrek
2682
odpowiedział na to pytanie
Czasowniki modalne w języku niemieckim to: können (móc, umieć, potrafić), dürfen (mieć pozwolenie), müssen (musieć), sollen (mieć powinność, obowiązek), wollen (chcieć), mögen (lubić). Odmieniają się one nieregularnie, a ich odmiany należy nauczyć się na pamięć.
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 11 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 13 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 17 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 19 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 21 godzin temu