Język niemiecki

4 szkoły podstawowej

Czasowniki modalne.

 
Czasowniki modalne w języku niemieckim to: können (móc, umieć, potrafić), dürfen (mieć pozwolenie), müssen (musieć), sollen (mieć powinność, obowiązek), wollen (chcieć), mögen (lubić). Odmieniają się one nieregularnie, a ich odmiany należy nauczyć się na pamięć.
Fizyka
Podaj 3 przykłady elektrowni.
około 2 godzin temu
Język niemiecki
Zegarek po niemiecku.
około 17 godzin temu
Chemia
Jak zbudowany jest atom?
około 18 godzin temu
Matematyka
dzielnik 70
około 19 godzin temu
Język polski
Funkcje mitów.
około 22 godzin temu
Język polski
Co to obłok?
około 23 godzin temu
Matematyka
0,345 ile to procent
około 23 godzin temu
Fizyka
Jak obliczyć stopnie kelwina?
około 23 godzin temu