Język niemiecki
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Język niemiecki
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Czasowniki modalne.

Piotrek
3001
odpowiedział na to pytanie
Czasowniki modalne w języku niemieckim to: können (móc, umieć, potrafić), dürfen (mieć pozwolenie), müssen (musieć), sollen (mieć powinność, obowiązek), wollen (chcieć), mögen (lubić). Odmieniają się one nieregularnie, a ich odmiany należy nauczyć się na pamięć.
Fizyka
Stała rozpadu.
3 dni temu