Język polski
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Język polski
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Wymień cechy kojarzone z postacią Harpagona. Wskaż innych bohaterów literackich, którzy - podobnie jak tytułowy Skąpiec - się nie zmieniają, a ich postawa stanowi przestrogę dla czytelników.

Sylwia
26703
odpowiedziała na to pytanie

Cechy:

Język niemiecki
Co to jest Rugia?
około godziny temu
WOS
Jak powstaje ustawa?
około 17 godzin temu
Przyroda
Jak poznawać przyrodę?
około 19 godzin temu