Język niemiecki

I liceum

Czasowniki modalne.

 
W języku niemieckim wyróżnia się czasowniki modalne: können (móc, umieć, potrafić), müssen (musieć), wollen (chcieć), sollen (mieć powinność, obowiązek), dürfen (mieć pozwolenie), mögen (lubić). Czasowniki te odmieniają się nieregularnie, a ich odmiany należy nauczyć się na pamięć.