Język niemiecki
 -  I liceum
 -  I lic.

Język niemiecki
 -  I liceum
 -  I lic.

Czasowniki modalne.

Ola
9293
odpowiedziała na to pytanie
W języku niemieckim wyróżnia się czasowniki modalne: können (móc, umieć, potrafić), müssen (musieć), wollen (chcieć), sollen (mieć powinność, obowiązek), dürfen (mieć pozwolenie), mögen (lubić). Czasowniki te odmieniają się nieregularnie, a ich odmiany należy nauczyć się na pamięć.
Biologia
Skład i rola krwi.
około 16 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 18 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 18 godzin temu
Matematyka
Ile to 29+10
1 dzień temu