Geografia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Geografia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Czym różni się wysokość bezwzględna od wysokości względnej danego punktu?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie
Wysokość bezwzględna punktu liczona jest od poziomu morza, natomiast wysokość względna od dowolnie wybranego punktu. W związku z tym wysokości bezwzględne podajemy w m n.p.m. (metry nad poziomem morza), a wysokość względną w m (m).
Chemia
Co to są alkohole?
około 7 godzin temu
Chemia
Co to jest monomer?
około 7 godzin temu
Historia
Skutki traktatu Verdun.
około 20 godzin temu
Fizyka
Co to jest prawo Kirchhoffa?
około 21 godzin temu
Fizyka
Aktywność próbki.
około 22 godzin temu
Fizyka
Stała rozpadu.
około 22 godzin temu
Matematyka
Funkcja liniowa - omówienie.
około 22 godzin temu
Czym jest erotyk?
około 22 godzin temu