Geografia
5 SP

Czym różni się wysokość bezwzględna od wysokości względnej danego punktu?

Odpowiedź na pytanie
Wysokość bezwzględna punktu liczona jest od poziomu morza, natomiast wysokość względna od dowolnie wybranego punktu. W związku z tym wysokości bezwzględne podajemy w m n.p.m. (metry nad poziomem morza), a wysokość względną w m (m).
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 3 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 4 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 4 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 4 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 5 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 5 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 6 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 6 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu