Język niemiecki
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Język niemiecki
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Forma "möcht-".

Ola
9864
odpowiedziała na to pytanie
Forma "möcht-" (chciałbym, chciałabym) to forma trybu przypuszczającego czasownika "mögen". Występuje ona w zdaniu najczęściej z drugim czasownikiem, który znajduje się na końcu zdania w bezokoliczniku. Przykładowo: Möchtest du noch ein Stück Torte? (Chciałbyś jeszcze kawałek tortu?) Wir möchten einen Hund haben. (Chcielibyśmy mieć psa.) Er möchte Medizin studieren. (On chciałby studiować medycynę.) Forma w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej jest taka sama.
Historia
Co to legion?
1 dzień temu
Chemia
Co to jest kraking?
1 dzień temu