Fizyka

Fizyka

Druga zasada dynamiki Newtona.

Remik
5
odpowiedział na to pytanie
Treść II zasady dynamiki: Jeżeli na dane ciało działa niezrównoważona siła (wypadkowa jest różna od zera), wówczas ciało porusza się ruchem zmiennym, z przyspieszeniem proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała.
Chemia
Co to są alkiny?
około godziny temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 14 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 17 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 18 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 20 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 24 godzin temu