Fizyka

Fizyka

Druga zasada dynamiki Newtona.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Treść II zasady dynamiki: Jeżeli na dane ciało działa niezrównoważona siła (wypadkowa jest różna od zera), wówczas ciało porusza się ruchem zmiennym, z przyspieszeniem proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała.
Historia
Co to legion?
2 dni temu