Chemia

7 szkoły podstawowej

Jakie są właściwości chemiczne substancji?

 
Aktywność chemiczna, zapach, toksyczność, palność, smak.