Biologia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Biologia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Wymień substraty i produkty fotosyntezy.

Piotrek
2986
odpowiedział na to pytanie
SUBSTRATY fotosyntezy: dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O) PRODUKTY: pokarm (cukier glukoza) i tlen (O2)
Chemia
Co to są alkohole?
około 8 godzin temu
Chemia
Co to jest monomer?
około 8 godzin temu
Biologia
Z kim współpracują grzyby?
około 8 godzin temu
Historia
Skutki traktatu Verdun.
około 21 godzin temu
Fizyka
Co to jest prawo Kirchhoffa?
około 22 godzin temu
Fizyka
Aktywność próbki.
około 22 godzin temu
Fizyka
Stała rozpadu.
około 22 godzin temu
Matematyka
Funkcja liniowa - omówienie.
około 23 godzin temu
Czym jest erotyk?
około 23 godzin temu