Język polski
 -  
 -  

Język polski
 -  
 -  

Wskaż różnicę między zdaniem pojedynczym i złożonym.

Piotrek
2682
odpowiedział na to pytanie
W zdaniu pojedynczym występuje jedno orzeczenie, zaś w zdaniu złożonym są dwa orzeczenia lub więcej.
Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 19 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu