🎓 Odrabiamy.pl - rozwiąż z nami swoje zadania. Portal i aplikacja learningowa
Historia

Fragmenty opracowania historycznego
Fragment A
Rosnące częściowo pod wpływem polskiej „odwilży” ożywienie społeczne napotkało […]
twardy opór stalinowskiego kierownictwa partyjnego. […] Na ulicach [stolicy] gromadziły się
tłumy manifestantów. [W październiku] doszło do pierwszych starć z policją […]. [Nowy
premier] oświadczył, że [państwo] występuje z Układu Warszawskiego i przechodzi do pełnej
demokracji parlamentarnej. [Wtedy] nastąpiła decydująca inwazja Armii Radzieckiej. […]
W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a kilkaset tysięcy uszło przez granicę do Austrii.
Fragment B
Odnowa życia publicznego […] zataczała szersze kręgi […], ograniczono cenzurę […],
ogłoszono amnestię […], uchwalono ustawę o rehabilitacjach […], wprowadzono swobodę
wyjazdów zagranicznych i reformy gospodarcze. Nie kwestionowano natomiast przyjaźni
z ZSRR i udziału […] w Układzie Warszawskim ani podstaw systemowych […]. Otwarcie
manifestowano sympatię do ofiar represji pomarcowych w PRL. […] Kreml zareagował na
manifest 2000 słów brutalnym atakiem. […] Rozpoczęła się inwazja wojsk ZSRR, PRL, NRD,
Węgier i Bułgarii […]. Atak nastąpił głównie z terytorium PRL i NRD.
W. Roszkowski, Półwiecze. […], Warszawa 2005, s. 115–117, 193–195.
Uzupełnij tabelę – wpisz we właściwe miejsca nazwy państw, które padły ofiarą inwazji
wspomnianych we fragmentach A i B, oraz daty roczne tych inwazji.

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019