Przyroda

Autorzy:Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wymień powody, dla których w części krajów 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Przyroda

Wymień powody, dla których w części krajów

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Powodem wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej było m. in. to, że podczas podróży po krajach Unii Europejskiej konieczna była wymiana walut, poza tym różnice w kursach walut utrudniały wiele transakcji finansowych prowadzonych na terenach państw członkowskich.