Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Przyroda
Wybierz książkę
Przyroda z pomysłem 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 2, Zeszyt ćwiczeń

A. Dopasuj nazwy chorób...

a. tężec        b. grypa        c. zatrucie pokarmowe

Komentarze