Przyroda

Opisz obieg wody w przyrodzie. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Przyroda

Opisz obieg wody w przyrodzie.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3*
 Zadanie

Woda znajdująca się w oceanach, morzach, jeziorach i rzekach to woda w ciekłym stanie skupienia. Gdy zetknie się z powietrzem zaczyna parować i w postaci pary wodnej unosi się. Wysoko nad powierzchnią ziemi, para wodna oziębia się i zaczyna się skraplać lub powstają z niej kryształki lodu. Wodę pod takimi postaciami nazywamy chmurami. Z chmur powstają opady, którw w postaci deszczu, śniegu i gradu spadają z powrotem na ziemię. Woda pochodząca z opadów spływa po powierzchni ziemi lub wsiąka w nią. Wsiąknięta woda może wypłynąć źródłem na powierzchnię ziemi i wraz z powierzchniowym spływem wody dotrzeć z powrotem do mórz i oceanów lub może powrócić do nich podziemnym odpływem wody. Gdy woda z opadów atmosferycznych dotrze z powrotem do mórz i oceanów, obieg wody w przyrodzie zaczyna się od nowa. 

DYSKUSJA
Informacje
Na tropach przyrody 4
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6738

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie