Przyroda

Opowiedz, jak należy pielęgnować rośliny ozdobne. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Przyroda

Opowiedz, jak należy pielęgnować rośliny ozdobne.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3*
 Zadanie
  • ustaw roślinę w odpowiednim miejscu, jeśli jest rośliną światłolubną, czyli lubiącą światło :) ustaw ją na parapecie okiennym, jeśli zaś jest rośliną cieniolubną, postaw ją w miejscu, gdzie nie będą padać na nią bezpośrednio promienie słoneczne
  • podlewaj roślinę regularnie - nie dopuść ani do przesuszenia ziemi, ani do jej nadmiernego zawilgocenia, ponieważ może zacząć gnić
  • czyść liście rośliny, aby nie były pokryte kurzem
  • raz na jakiś czas, w zależności od potrzeb, podlewaj roślinę wodą z nawozem, który zawiera sole mineralne
  • jeśli roślina się rozrośnie i w starej doniczce będzie brakowało miejsca, koniecznie przesadź roślinę do większej doniczki
DYSKUSJA
Informacje
Na tropach przyrody 4
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3064

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie