Przyroda

Wpisz cztery przykłady działań na rzecz 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Przyroda

Wpisz cztery przykłady działań na rzecz

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

Przykładowe zachowania ekologiczne dotyczące miejsca zamieszkania:

 • Ze względu na bardzo szybko powiększające się w mojej okolicy wysypisko śmieci, przydatne jest segregowanie śmieci
 • Ze względu na okazałe i stare drzewo rosnące w pobliskim parku, konieczne byłoby wniesienie petycji o ustanowienie go pomnikiem przyrody.
 • Pogarszająca się jakość powietrza i widniejący nad moim miastem smog wymaga uczestniczenia w akcjach ekologicznych które dotyczą propagowania ekologicznych postaw wśród przedstawicieli fabryk, aby zmniejszyć ilość gazów i pyłów wytwarzanych do atmosfery 
 • Narastająca ilość spalin produkowanych przez elektrownie wymaga oszczędzania prądu- np. poprzez gaszenie niepotrzebnego światła w pokoju 
DYSKUSJA
Informacje
Przyroda z pomysłem 5. Podręcznik cz. 2
Autorzy: Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6488

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie