Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Przyroda
Wybierz książkę
Przyroda z pomysłem 5. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

Prawne formy ochrony przyrody wprowadza się w celu zachowania różnorodności organizmów oraz ich siedlisk. Działania mają na celu ochronę form przyrodniczych przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 

  • Parki narodowe

Komentarze