Przyroda

Do każdego zdjęcia krajobrazu dobierz opis 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Przyroda

Do każdego zdjęcia krajobrazu dobierz opis

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
 • C.
 • A.
 • B.
 • D.
 • DYSKUSJA
  Informacje
  Przyroda z pomysłem 6. Podręcznik cz. 2
  Autorzy: Bożena Sienkiewicz,Urszula Depczyk,Halina Binkiewicz
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Monika

  3833

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Proste, odcinki i kąty

  Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

  1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

   punkt
    
  2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

   Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
    

   prosta

   Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

   prosta-punkty

   $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

   Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

   prosta-przechodzaca-przez-punkty

   Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
    
  3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
    

   polprosta
    
  4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


   odcinekab

   Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
    
  5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


   lamana
    

   Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
    

   • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

    lamana-zamknieta
     
   • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

    lamana-otwarta
   
  Pole prostokąta

  Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


  Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

  pole prostokąta

  W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

    Zapamiętaj

  Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

  Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

   $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
   Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

  Zobacz także
  Udostępnij zadanie