Przyroda

Autorzy:Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Na rysunkach przedstawiono modele 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Przyroda

Na rysunkach przedstawiono modele

2
 Zadanie

Model gazu

Odległości między drobinami są duże, dlatego substancję w tym stanie skupienia można sprężyć.

 Model cieczy

Odległości między drobinami są małe, ale drobiny są niezwiązane ze sobą, dlatego substancji w tym stanie skupienia nie można sprężać, ale można ją przelewać.

Model ciała stałego

Odległości między drobinami są małe, a drobiny są silnie związane ze sobą, dlatego substancji w tym stanie skupienia nie można ani sprężać, ani przelewać. Kształt się nie zmienia.