Przyroda

Posługując się mapą zamieszczoną na s. 14 i skalą 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Przyroda

Posługując się mapą zamieszczoną na s. 14 i skalą

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Odległość na mapie:

4 cm

Skala:

1: 5 000 000

Odległość w rzeczywistości:

`4cm* 5 000 000= 20000000 cm= 200000 m= ul(ul(200km))`

 

Układamy nitkę wzdłuż zaznaczonej drogi a następnie mierzymy ją linijką:

5cm

Długość drogi w rzeczywistości:

`5cm* 5 000 000 = 25 000 000 cm= 250000m= ul(ul(250 km))`

Odpowiedź:

Odległość między Łodzią a Krakowem w linii prostej wynosi 200km, a wzdłuż zaznaczonej drogi 250 km.

DYSKUSJA
user profile image
wiki

0

2017-05-11
dzienki
Informacje
Tajemnice przyrody 5
Autorzy: Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1654

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie