Przyroda

Przyrodo. witaj! 6 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Napisz, w jaki sposób człowiek może zwiększać urodzajność gleby, a jak wpływa na 4.52 gwiazdek na podstawie 27 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Przyroda

Napisz, w jaki sposób człowiek może zwiększać urodzajność gleby, a jak wpływa na

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Urodzajność gleby można zwiększyć dzięki: sadzeniu, nawożeniu organicznym, stosowaniu płodozmianu

 

Żyzność gleb zubaża się w wyniku:  braku stosowania płodozmianu (ciągłe uprawianie tych samych roślin na tym samym miejscu), braku nawożenia organicznego, a także z powodu stosowania środków chemicznych oraz wycinania drzew.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

10-10-2017
dzięki :):)
Informacje
Przyrodo, witaj! 6
Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

4122

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie