Przyroda

Uzupełnij zdania. Ruch, ze względu na tor 4.82 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Przyroda

Uzupełnij zdania. Ruch, ze względu na tor

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 • Ruch, ze względu na tor, dzielimy na prostoliniowy i krzywoliniowy.
 • Prąd elektryczny to ciągły uporządkowany ruch elektronów.
 • Aby płynął prąd elektryczny obwód musi być zamknięty.
 • Do zabezpieczania instalacji elektrycznej służą bezpieczniki.
 • Energię geotermalną zaliczamy do odnawialnych źródeł energii.
 • Polem magnetycznym nazywamy przestrzeń wokół magnesu, w której działają siły magnetyczne. 
 • DYSKUSJA
  Informacje
  Przyrodo, witaj! 6
  Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Monika

  3549

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Pole prostokąta

  Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


  Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

  pole prostokąta

  W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

    Zapamiętaj

  Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

  Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

   $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
   Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

  Kolejność wykonywania działań

  Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

  Kolejność wykonywania działań:

  1. Wykonywanie działań w nawiasach;

  2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

  3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
   Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

  4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
   Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

  Przykład:

  $$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
   
  Zobacz także
  Udostępnij zadanie