Przyroda

Autorzy:Gromek Ewa, Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wymień cechy wspólne gadów i płazów, a także różnice między nimi. 5.0 gwiazdek na podstawie 3 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Przyroda

Wymień cechy wspólne gadów i płazów, a także różnice między nimi.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Cechy wspólne:

 • zmiennocieplność
 • oddychanie za pomocą płuc
 • jajorodność

Różnice:

 • skóra gadów jest pokryta łuskami, a płazów nie;
 • skóra płazów jest pokryta śluzem, a gadów nie;
 • płazy przeprowadzają wymianę gazową również za pomoca skóry, a gady tylko za pomocą płuc;
 • płazy przeprowadzają zapłodnienie głównie zewnętrzne, natomiast gady głównie wewnętrzne;
 • płazy rozmnażają się w wodzie, gady na lądzie;