Przyroda

Na podstawie różnych źródeł informacji 4.82 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Przyroda

Na podstawie różnych źródeł informacji

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Mikołaj Kopernik ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku był polskim astronomem, autorem dzieła "O obrotach sfer niebieskich".  W dziele tym opisał i wyjaśnij heliocentryczną wizję Wszechświata.

Wprawdzie heliocentryczna wizja Wszechświata była znana już w starożytności, jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało tzw. przewrot kopernikański.

DYSKUSJA
user profile image
Wiktoria Poproch

17-12-2016
str 62 zad4
user profile image
Paweł

106

19-12-2016
Cześć, na stronie 62 nie ma żadnych zadań w podręczniku. Pozdrawiamy!
Informacje
Tajemnice przyrody 6
Autorzy: Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie