Rozwiązane zadania

Podpisz narysowane figury.

Podręcznik:Matematyka z plusem 4. Figury Geometryczne. Zeszyt Ćwiczeń
Zadanie:1
Strona:3
Autor:Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Wpisz należy lub nie należy . Punkt A .... do prostej p.

Podręcznik:Matematyka z plusem 4. Figury Geometryczne. Zeszyt Ćwiczeń
Zadanie:2
Strona:3
Autor:Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Wpisz należy lub nie należy . Punkt C .... do odcinka AB.

Podręcznik:Matematyka z plusem 4. Figury Geometryczne. Zeszyt Ćwiczeń
Zadanie:3
Strona:4
Autor:Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

a) Narysuj prosta przechodzącą przez punkt A.

Podręcznik:Matematyka z plusem 4. Figury Geometryczne. Zeszyt Ćwiczeń
Zadanie:4
Strona:4
Autor:Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Przeczytaj liczby

Podręcznik:Matematyka z plusem 5
Zadanie:1
Strona:5
Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Zapisz słowami liczby

Podręcznik:Matematyka z plusem 5
Zadanie:2
Strona:5
Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Zapisz cyframi liczby

Podręcznik:Matematyka z plusem 5
Zadanie:3
Strona:5
Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Narysuj trzy półproste o początku w punkcie P.

Podręcznik:Matematyka z plusem 4. Figury Geometryczne. Zeszyt Ćwiczeń
Zadanie:7
Strona:5
Autor:Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej

Podręcznik:Matematyka z plusem 5
Zadanie:4
Strona:5
Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Która z liczb jest większa

Podręcznik:Matematyka z plusem 5
Zadanie:5
Strona:5
Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Profil
user profile image

Nauczyciel

Agata

33

Specjalność:

Matematyka
O mnie:

Średnia ocena
4.52