Rozwiązane zadania

Zaznacz zdania zawierające prawdziwe informacje.

Podręcznik:Między nami 1
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:A. Łuczak, E. Prylińska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Zapoznaj się z komiksem. Następnie z rozsypanych

Podręcznik:Słowa na start! 5 Podręcznik do kształcenia językowego cz. 1
Zadanie:Ćwiczenie na start
Strona:4
Autorzy:Anna Wojciechowska , Agnieszka Marcinkiewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Odszukaj w komiksie nazwy wynalazków. Wpisz je

Podręcznik:Słowa na start! 5 Podręcznik do kształcenia językowego cz. 2
Zadanie:Ćwiczenie na start
Strona:4
Autorzy:Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Zapisz Z przy zdaniu, a R przy

Podręcznik:Kształcenie językowe 2
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Popraw te twierdzenia, które zawierają

Podręcznik:Między Nami 2
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Odnieś się do stwierdzenia "Wakacje powinny

Podręcznik:Między nami 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Przyjrzyj się ilustracjom. Następnie dopasuj sformułowania

Podręcznik:Między nami 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:A. Łuczak, A. Murdzek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Policz, z ilu łącznie głosek

Podręcznik:Kształcenie językowe 3
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Zapisz, czym różni się

Podręcznik:Nowe Słowa na start! 7
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Joanna Kuchta,Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Rozwiąż krzyżówkę.

Podręcznik:Między nami 7. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Profil
user profile image

Nauczyciel

Iwona

12546

Specjalność:

Język polski
O mnie:

Średnia ocena
4.51