Rozwiązane zadania

Oblicz. a) √5∙√45 b) √¹/₃∙48

Podręcznik:Matematyka na czasie! 2
Zadanie:21
Strona:2
Autor:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Podaj cztery przykłady źródeł dźwięku

Podręcznik:Przyroda z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Zadanie:1
Strona:4
Autorzy:Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

W jaki sposób dźwięk jest wytwarzany

Podręcznik:Przyroda z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Zadanie:2
Strona:4
Autorzy:Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Do szklanek wlano wodę. W każdej z nich

Podręcznik:Przyroda z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Zadanie:3
Strona:4
Autorzy:Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Co mierzymy, dokonując pomiaru masy?

Podręcznik:Świat fizyki 1A
Zadanie:1
Strona:5
Autorzy:Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Rysunki przedstawiają drgające struny

Podręcznik:Przyroda z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Zadanie:4
Strona:5
Autorzy:Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Diagram przedstawia wyniki badań przeprowadzonych

Podręcznik:Matematyka 2001
Zadanie:1
Strona:5
Autor:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Przeanalizuj diagram ilustrujący wyniki badań

Podręcznik:Matematyka 2001
Zadanie:1
Strona:5
Autorzy:Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Jak nazywa się ciało, względem którego określamy

Podręcznik:Świat fizyki 1B
Zadanie:1
Strona:5
Autorzy:Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015

Na diagramie przedstawiono zyski sklepiku szkolnego

Podręcznik:Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Zadanie:1.
Strona:5
Autor:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Profil
user profile image

Nauczyciel

Monika

14752

Specjalność:

Matematyka
O mnie:

Średnia ocena
4.53