Matematyka

Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Niektóre słupki przydrożne mają kształt i wymiary takie jak na rysunku 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Niektóre słupki przydrożne mają kształt i wymiary takie jak na rysunku

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Na czerwono pomalowana jest połowa walca o promieniu podstawy 18cm
i wysokości 48cm.

Na biało pomalowany jest prostopadłościan, kóry w podstawie ma prostokąt o wymiarach 36 cm x 48 cm i wysokość 70cm.

`P_(cz) =18^2Pi+1/2*2*18Pi*48`

`P_ (cz) =324Pi+864Pi`

`P_ (cz) = 1188Pi ~~3730,32cm^2`

`3730,32cm^2 *100=373032cm^2`

`P_b =2*36*70+2*48*70`

`P_b =5040 + 6720`

`P_b=11760cm^2`

`11760cm^2*100 = 1176000cm^2`

`6m^2 = 60000cm^2`

 `373032:60000 ~~ 6,2`

`1176000:60000 = 19,6`

Odp. Białej farby potrzebne jest 20 puszek, a czerwonej 7 puszek.