Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik, WSiP)

Narysuj wykres funkcji y=-1/2x^2 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Policzmy wartości tej funkcji dla kolejnych argumentów: 

`x=-4\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*(-4)^2=-1/2*(-4)*(-4)=2*(-4)=-8`

 

`x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*(-3)^2=-1/2*(-3)*(-3)/=-9/2=-4 1/2`

 

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*(-2)^2=-1/2*(-2)*(-2)=1*(-2)=-2`

 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*(-1)^2=-1/2*(-1)*(-1)=-1/2`

 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*0^2=-1/2*0*0=0`

 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*1^2=-1/2*1*1=-1/2`

 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*2^2=-2`

 

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*3^2=-9/2=-4 1/2`

 

`x=4\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*4^2=-16/2=-8`

 

`ZW_f={-8,\ -4 1/2,\ -2,\ -1/2,\ 0}`

DYSKUSJA
user avatar
Tomasz

22 września 2017
Dzięki!
Informacje
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom