Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Kwotę 120 000 zł wpłacono do banku na trzymiesięczna lokatę z oprocentowaniem 2,8% 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Kwotę 120 000 zł wpłacono do banku na trzymiesięczna lokatę z oprocentowaniem 2,8%

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie

          `I\ LOKATA `                                                                                  

`d_1=(120000*2,8*1/4)/100=840`

`840*0,8 = 672`

`120000 + 672 = 120672`

`d_2=(120672*2,8*1/4)/100~~844,7`

`844,7*0,8 = 675,76`  

`120672 + 675,76 = 121347,76`

`d_3=(121347,76*2,8*1/4)/100~~849,43`

`849,43 * 0,8 ~~ 679,54`

`121347,76 + 679,54 = 122027,3`

`d_4=(122027,3*2,8*1/4)/100~~854,19`                                               ` `

`854,19*0,8 ~~683,35`                                                                

`122027,3 + 683,35 = 122710,65 `      

 

`II\ LOKATA`

`d=(120000*2,9*1)/100=3480`

`3480*0,8 = 2784`

`120000 + 2784 = 122784 `              

 

`II \ LOKATA - I\ LOKATA: `                        

`122784-122710,65 = 73,35` 

 

Odp. Lokata roczna jest korzystniejsza o 73,35 zł