Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia.a) -y+8x-z-2x dla x=-2 ,y=6 ,z=-3 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia.a) -y+8x-z-2x dla x=-2 ,y=6 ,z=-3

9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

a) `-y+8x-z-2x = -y + 6x-z`

`-6 + 6*(-2)-(-3)=-6-12+3 = -15`

 

b) `-8y-4z+x-y-2z + 1= -9y-6z+x+1`

`-9* (-1)-6*2+(-0,5) + 1 = 9-12-0,5+1 = -2,5`

 

c) `9y-(7y+x)+(6x-7y) = 9y-7y-x+6x-7y = -5y+5x`

`-5*3+5*(-2) = -15-10 = -25`

 

d) `(6a -8b-0,7)-(6,9+a-5b) +1,8 = 6a-8b-0,7-6,9-a+5b+ 1,8 = 5a-3b-5,8`

`5*0,2-3*0,1-5,8 = 1-0,3-5,8 = -5,1`

 

e) `1/2abc - (4ab + 2 abc)+(-bc + 5ab)=` `1/2abc - 4ab-2abc-bc + 5ab = -1,5abc+ab - bc`

`-1,5*(-2)*1/2*(-4)+(-2)*1/2-1/2*(-4)=-6-1+2=-5`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie