Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

a) żeby uzyskąć następna liczbę to poprzedniej dodajemy 2 

b)  żeby uzyskąć następna liczbę to poprzedniej dodajemy 2

c)  żeby uzyskąć następna liczbę to poprzedniej dodajemy 7

d)  żeby uzyskąć następna liczbę to poprzedniej mnożymy razy 2 

e) żeby uzyskać piąta liczbę serii do porzedniej liczby dodajemy 5 , aby uzyskać szóstą liczbe serii do poprzedniej liczby dodajmy 6 itp.

f)  żeby uzyskać drugą liczbę serii do porzedniej liczby dodajemy 3 , aby uzyskać trzeciąliczbe serii do poprzedniej liczby dodajmy 5 itp.

g) 

Komentarze