Matematyka

Średnia arytmetyczna trzech liczb całkowitych wynosi -2 a ich iloczyn -6 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Średnia arytmetyczna trzech liczb całkowitych wynosi -2 a ich iloczyn -6

25
 Zadanie
26
 Zadanie
27
 Zadanie
28
 Zadanie
29
 Zadanie
30
 Zadanie

31
 Zadanie

Zaużmy , że te liczby to: 1,2, -3

`1*2*(-3) = 2*(-3) = -6`

`(1+2+(-3))/3 = (3-3)/3= 0/3 = 0 !=-2`

Zaużmy , że te liczby to: 1, -2,3

`1*(-2)*3 = (-2)*3 = -6`

`(1+(-2)+3)/3 = (1-2+3)/3 = (-1+3)/3 = 2/3 !=-2` 

Zaużmy , że te liczby to: -1,2,3

`(-1)*2*3 = (-2)*3 = -6`

`(-1+2+3)/3 = 1+3/3 = 4/3 != -2`

Zaużmy , że te liczby to: -1, -2, -3

`(-1)*(-2)*(-3) = 2*(-3) = -6`

`(-1+(-2)+(-3))3 = -(1+2+3)/3 = - 6/3= -2`

Odp. Szukane liczby to: -1, -2, -3.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie