Matematyka

Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Jeden bok prostokąta ma długość 3,6 cm , a drugi jest 3 razy krótszy 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Jeden bok prostokąta ma długość 3,6 cm , a drugi jest 3 razy krótszy

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`a)` 

`3,6\ cm:3=1,2\ cm` 

`P=3,6\ cm*1,2\ cm=3,6\ cm*1\ cm+3,6\ cm*0,2\ cm=` `3,6\ cm^2+0,72\ cm^2=4,32\ cm^2` 
`O=2*(3,6\ cm+1,2\ cm)=2*4,8\ cm=9,6\ cm` 

 

`b)` 

`7,5*square=90` 

`square=90:7,5=900:75=900/75=180/15=60/5=12\ cm` 

 

`c)` 

Obliczamy długość drugiego boku:

`2*(18+square)=64\ \ |:2` 

`18+square=32\ \ \ |-18` 

`square=14`   
 

`P=14\ cm*18\ cm=252\ cm^2` 

 

`d)` 

Obliczamy pole przed zmianami długości boków:

`P_1=24\ cm*30\ cm=20\ cm*30\ cm+4\ cm*30\ cm=600\ cm^2+120\ cm^2=720\ cm^2` 

 

Obliczamy nowe długości boków:

`30\ cm+5\ cm=35\ cm` 

`24\ cm*1,5=24\ cm*15/10=24\ cm*3/2=12\ cm*3=36\ cm` 

`P_2=35\ cm*36 \ cm=1260\ cm^2` 

`P_2-P_1=1260\ cm^2-720\ cm^2=540 \cm^2` 

 

 

`e)` 

Obwód prostokąta na mapie:

`O_1=2*(2,5\ cm+3\ cm)=2*5,5\ cm=11\ cm`  

 

Obliczamy długości boków w rzeczywistości (czyli w terenie)

`2,5\ cm*5000=12\ 500 \cm=12\ 500*0,01\ m=125\ m` 

`3\ cm*5000=15\ 000\ cm=150\ 000\ *0,01\ m=150\ m` 

Obliczamy obwód tego obszaru w rzeczywistości:

`O_2=2*(125\ m+150\ m)=2*275\ m=550\ m`