Matematyka

Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Wyraź podane długości 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

a) 

`4cm = 4 * 10 mm = 40 mm`

`70cm = 70 * 10mm = 700 mm`

`0,2cm = 0,2*10mm = 2 mm`

`3 dm = 3 * 100 mm = 300 mm`

`0,7 dm = 0,7 * 100 mm = 70 mm`

`0,05 dm = 0,05 * 100 mm = 5 mm`

b) 

`20 mm = 20 : 10 cm = 2 cm`

`6 mm = 6 : 10 cm = 0,6 cm`

`0,5 mm = 0,5 : 10 cm = 0,05 cm`

`4,2 dm = 4,2 * 10 cm = 42 cm`

`7m = 7*100 cm = 700 cm`

`1,4 m = 1,4*100cm = 140 cm`

c)

`30 cm = 30 : 10 dm = 3dm`

`4 cm = 4 : 10 dm = 0,4 dm`

`30 mm = 30 : 100 dm = 0,3 dm`

`6 mm = 6 : 100 dm = 0,06 dm`

`3m = 3 * 10 dm = 30 dm`

`0,07 m = 0,07 * 10 dm = 0,7 dm`

d)

`207 cm = 207 : 100 m = 2,07 m`   

`5 cm = 5 : 100 m = 0,05 m`

`20 dm = 20 : 10 m = 2m`

`8 dm = 8 : 10 m = 0,8 m`

`3,1 km = 3,1 * 1000 m = 3100 m`

`0,02km=0,02 *1000m = 20m`

e)

`8000 m = 8000 : 1000 km = 8km`

`3200 m = 3200 : 1000 km = 3,2 km`

`45700 m = 45700 : 1000 km = 45,7 km`

`8m = 8 : 1000km = 0,008 km`

`60 m = 60 : 1000 km = 0,06 km`