Matematyka

Uzupełnij tabelkę zawierającą dane o trójkątach. 4.55 gwiazdek na podstawie 33 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Uzupełnij tabelkę zawierającą dane o trójkątach.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 

a 26 dm 14 cm 22 m 2 cm 4 cm 5 mm
b 17 dm 9 cm 31 m 1 cm 6 mm 4 cm 3 mm
c 31 dm 21 cm 18 m 3 cm 2 mm 6 cm 2 mm
Obwód 74 dm 44 cm 71 m 6 cm 8 mm 15 cm

 

`Obw_1=26dm+17dm+31dm=74dm`

`Obw_2=14cm+9cm+21cm=44cm`

`Obw_3=22m+31m+18m=71m`

`c=Obw_4-(a+b)=6 cm\ 8mm -(2cm+1cm\ 6 mm)=6cm\ 8mm-3cm\ 6\mm=3cm\ 2mm`

`b= Obw_5-(a+c)=15cm-(4cm\ 5mm+6cm\ 2 mm)=15cm-10cm\ 7mm=4cm\ 3mm`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-01
Dziękuję!!!!
user profile image
librio890

0

2017-10-02
dzienki ;p
Informacje
Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: H.Lewicka, M.Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1278

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie