Matematyka

Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Skróć ułamki. a) 10/20 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Skróć ułamki. a) 10/20

12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie

 

a)

`10/20=1/2`

`16/24=(16:8)/(24:8)=2/3`

`21/24=(21:3)/(24:3)=7/8`

`18/36=(18:18)/(36:18)=1/2`

b)

`14/35=(14:7)/(35:7)=2/5`

`12/16=(12:4)/(16:4)=3/4`

`20/28=(20:4)/(28:4)=5/7`

`21/14=(21:7)/(14:7)=3/2`

c)

`27/18=(27:9)/(18:9)=3/2`

`11/22=(11:11)/(22:11)=1/2`

`55/33=(55:11)/(33:11)=5/3`

`25/15=(25:5)/(15:5)=5/3`

d)

`36/40=(36:4)/(40:4)=9/10`

`44/60=(44:4)/(60:4)=11/15`

`50/100=(50:50)/(100:50)=1/2`

`45/10=(45:5)/(10:5)=9/2`

DYSKUSJA
user profile image
Halina

13-11-2017
Dzięki :)
Informacje
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Daniel

1666

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie