Matematyka

Wpisz odpowiednie liczby . a) 1h=60min 4.61 gwiazdek na podstawie 18 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Wpisz odpowiednie liczby . a) 1h=60min

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a)

1 h = 60 min

1 min = 60 s

1 kwadrans = 15 minut

1 h = 60:15 = 4 kwadranse

1 doba = 24 h

 

b)

180 s = 180:60 = 3 min

240 min = 240:60 = 4 h

3 kwadranse = 315 = 45 min

48 h = 48:24 = 2 doby

3 doby = 324 = 72 h

c)

5 min 12 s = 5 60 + 12 s = 300 + 12s = 312 s

3 h 15 min = 3 `*` 60 + 15 min = 180+15 min = 195 min

2 doby 6 h = 2 `*` 24 + 6 h = 48 + 6 h = 54 h

1 min 54 s = 1  60 + 54 s = 60 + 54 s = 114 s

2 h 7 min = 2  60 + 7 min = 120 + 7min = 127 min

 

d)

105 min = 1 h 45 min

123 s = 2 min 3 s

2 kwadranse = 2`*` 15 min = 30 min = 30 `*` 60 = 1800 s

180 min a 180:60 h = 3h

1800 min  a 1800:60=30 h

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-02
dziękuje
Informacje
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie