Matematyka

Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące pole narysowanego prostokąta. 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące pole narysowanego prostokąta.

7
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

a)

`p=1/2y^2=1/2*8^2=1/2*64=32`

b)

`p=xy=4 1/2*8=9/(strike(2)^1)*strike(8)^4=9*4=36`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie