Matematyka

Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Oblicz wartość wyrażeń algebraicznych zapisanych w tabelce dla podanych wartości a i b. 4.67 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz wartość wyrażeń algebraicznych zapisanych w tabelce dla podanych wartości a i b.

4
 Zadanie

5
 Zadanie

 

 

`a` `b` `a+b` `a-b` `a*b` `a:b`
`16` `2` `18` `14` `32` `8`
`150` `30` `180` `120` `4500` `5`
`20` `12 1/2` `32 1/2` 7` 1/2` `250` `1 3/5`
`13 1/3` `12` `25 1/3` `1 1/3` `160` `1 1/9`
`4 1/3` `2 1/2` `6 5/6` `1 5/6` `10 5/6`  `1 11/15`

`20-12 1/2=19 2/2-12 1/2=7 1/2`

`20*12 1/2=20*25/2=10*25=250`

`20:12 1/2=20:25/2=20*2/25=4*2/5=8/5=1 3/5`

`13 1/3*12=40/3*12=40*4=160`

`13 1/3:12=40/3*1/12=10/3*1/3=10/9=1 1/9`

`4 1/3:2 1/2=4 2/6+2 3/6=6 5/6`

`4 1/3-2 1/2=4 2/6-2 3/6=3 8/6-2 3/6=1 5/6`

`4 1/3*2 1/2=13/3*5/2=65/6=10 5/6`

`4 1/3:2 1/2=13/3:5/2=13/3*2/5=26/15=1 11/15`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie