Matematyka

Pole równoległoboku i rombu 4.57 gwiazdek na podstawie 21 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Pole równoległoboku i rombu

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`(8*5)/2 = 40/2=20`

 

`4,5dm=45cm`

`(25cm*45cm)/2=(1125cm)/2=562.5`

 

`(18*x)/2=324`  `/*2`

`18*x=648`  `/:18`

`x =36`

 

`(14*x)/2=98` `/*2`

`14*x = 196 ` `/:14`

`x=14`

 

`6.5dm = 65cm`

`(65*x)/2=1105 ` ` /*2`

`65*x = 2210` `/65`

`x=34`

 

`(51,8*x)/2=673,4` ` /*2`

`51,8*x= 1346,8`` /:51.8`
`x=26`

 

`d_1` `8 dm` `25 cm` `18cm` `14cm` `3,4dm` `51,8cm`
`d_2` `5 dm` `4 1/2dm` `36cm` `14cm` `6 1/2dm` `26cm`
`P=(d_1*d_2)/2` `20dm^2` `562,5cm^2` `324cm^2` `98cm^2` `1105cm^2` `673,4cm^2`
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Lewicka Helena Kowalczyk Marianna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie