Matematyka

Kolejka na Kasprowy Wierch porusza się z prędkością ... 4.53 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Kolejka na Kasprowy Wierch porusza się z prędkością ...

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

Trasa ma długość 4,3 km. Chcemy obliczyć, jak długo potrwa podróż bez wliczania czasu przesiadek.

 

Kolejka porusza się z prędkość 29 km/h . Oznacza, że w ciągu 1 godziny kolejka pokonuje 29 km. 

Jeżeli w ciągu 1 godz, czyli w ciągu 60 minut, kolejka pokonuje 29 km, to 1 km kolejka pokonuje w czasie 29 razy krótszym 

(zmniejszamy długość drogi 29 razy, to czas także maleje 29 razy).

Obliczamy, ile czasu potrzebuje kolejka na pokonanie 1 km:

`60/29\ "min"~~60/30\ "min"=2\ "min"`    

 

Kolejka 1 km pokonuje w czasie  około 2 min. 

Obliczamy, ile czasu potrzebuje kolejka na pokonanie 4,3 km drogi:

`4,3*2\ "min"=8,6~~9\ ["min"]`  

Aby pokonać drogę równą 4,3 km kolejka potrzebuje około 9 minut.

 

ODP: B

DYSKUSJA
user profile image
mati paszkiewicz

0

2016-12-06
xD
Informacje
Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń Cz.2
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie