Matematyka

Zapisz cztery kolejne liczby całkowite: a) następujące po liczbie całkowitej n 4.52 gwiazdek na podstawie 23 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz cztery kolejne liczby całkowite: a) następujące po liczbie całkowitej n

22
 Zadanie

23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

O liczbach całkowitych wiemy, że każda kolejna jest o 1 większa od poprzedniej. 

 

a) Liczba całkowita następująca po liczbie to liczba większa o 1 od niej. Liczbę większą o 1 od zapisujemy n+1. 
Liczba większa od liczby n+1 o kolejne 1 (następna po niej liczba całkowita) to liczba (n+1)+1 = n+1+1 = n+2.
W podobny sposób uzyskujemy dwie kolejne liczby całkowite: n+3 oraz n+4.

Odpowiedź: n+1, n+2, n+3, n+4

 

b) Liczba całkowita poprzedzająca liczbę to liczba o 1 mniejsza od n. Liczbę o 1 mniejszą o zapisujemy n-1. 
Z kolei liczbę o 1 mniejszą od n-1 zapisujemy  (n-1)-1 = n-1-1 = n-2. 
W podobny sposób uzyskujemy dwie poprzednie liczby: n-3 oraz n-4.

Odpowiedź: n-1, n-2, n-3, n-4

 

c) Jeśli n-2 ma być pierwszą liczbą z czterech kolejnych liczb, to następną z nich będzie liczba o 1 od niej większa. Liczbę o 1 większą od n-2 zapisujemy (n-2)+1 = n-2+1 = n-1. 
Kolejna liczba będzie znów o jeden większa od n-1, a zatem (n-1)+1 = n-1+1 = n. Ostatnia, czyli czwarta liczba jest o 1 większa od n, zapiszemy ją zatem następująco: n+1.

Odpowiedź: n-2, n-1, n, n+1

DYSKUSJA
user profile image
madziatk87

0

2017-05-13
jEJU DZIĘI WGL TG ZADANIA NIE UMIAŁAM XD
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie