Matematyka

Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Zapisz odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych. a) w dużym opakowaniu mieści się 12 jaj 4.67 gwiazdek na podstawie 18 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych. a) w dużym opakowaniu mieści się 12 jaj

19
 Zadanie

20
 Zadanie

21
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) W dużym opakowaniu jest 12 jaj, a w małym 6. W x dużych opakowaniach i 5 małych opakowaniach będzie łącznie: 12x + 5 ∙ 6 = 12x + 30 jaj.

 

b) W klasie jest n ławek. W każdej z nich siedzi 3 uczniów, czyli wszystkich uczniów jest 3n. Ponadto przy stole siedzi jeszcze nauczycielka. Wszystkich osób w klasie jest łącznie: 3n + 1.

 

c) Wszystkich uczniów w szkole jest 670. W klasach I-III jest y uczniów, a w klasach IV-V jest x uczniów, zatem w klasach I-V jest x+y uczniów. Aby obliczyć liczbę uczniów klas VI należy od liczby wszystkich uczniów odjąć liczbę uczniów z klas I-V: 670 - (x + y).

 

d) W jednym autobusie jedzie u uczniów, 1 kierowca i 3 opiekunów. Razem w jednym autobusie jedzie u+1+3=u+4. Natomiast w 2 takich autobusach jedzie łącznie: 2(u + 4).

 

e) Woda "Ach ach" jest w butelkach 2-litrowych, a woda "Och och" w butelkach 5-litrowych. Jeżeli kierownik sklepu kupił x butelek wody "Och och" i y butelek wody "Ach ach" to razem kupił: 5x + 2y litrów wody.

DYSKUSJA
user avatar
Anna Jackiewicz

11 kwietnia 2017
dzienkuje bardzo
user avatar
Gość

28 marca 2017
dobrze mam dzięki
Informacje
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 978-83-7420-243-5
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom